Asbest-gerelateerde schade

Asbest komt nog veel voor in woningen, agrarische gebouwen (stallen) en andere bouwwerken. Vooral in panden die voor of in de jaren ’80 zijn gebouwd. Asbest is erg gevaarlijk zodra de asbestvezels vrijkomen. Bij schade door brand, storm of andere oorzaken kan dit gemakkelijk gebeuren. Een contra-expert is bij dergelijke schades erg belangrijk, omdat de schade-taxatie erg complex is. De bouwkundig experts van Raad Expertise zijn zeer ervaren op het gebied van asbest-gerelateerde schade.

Schakel ons zo snel mogelijk in zodat we je direct goed en nauwkeuring kunnen begeleiden bij asbest-gerelateerde schade.