Stormschade

Elke gebouweigenaar heeft de kans dat hij te maken krijgt met de gevolgschade van storm. Door de klimaatveranderingen zullen er meer (en zwaardere) stormen ontstaan. Niet alleen in het najaar, maar gedurende het gehele jaar kan een storm de kop op steken. Ook hiervan kunnen de gevolgen enorm zijn: een dikke eik die op het dak van je woning valt, kan het pand volledig kraken en enorme scheurvorming tot gevolg hebben. Ook hier kan De Raad Expertise je helpen bij de volledige schadeopname en afwikkeling.

Neem contact op met De Raad Expertise.