Waterschade

Waterschade komt veelvuldig voor bij ondernemers en particulieren. Wateroverlast kan vervelende gevolgen hebben voor je woning of bedrijfspand. Vloeren, muren en elektrische apparaten zijn hierbij al snel zwaar beschadigd. Vaak zijn vooral de direct zichtbare gevolgen goed zichtbaar en zijn de consequenties voor de lange termijn niet goed te overzien. De Raad Expertise helpt je bij de volledige schadeopname en afwikkeling, ook bij de gevolgschade.

Bel of mail ons direct voor hulp bij waterschade.